Županijsko stručno vijeće učitelja matematike
Primorsko-goranske županije

 
Naslovnica
Stručni skupovi
Natjecanja
Materijali
O nama
Kontakti
 

Stručni skupovi

   ZAJEDNIČKO ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
učitelja matematike PGŽ i LSŽ održat će se u utorak, 23.svibnja 2017. u 14.00 sati u OŠ Gornja Vežica.
Dnevni red:
      1. Moodle tečaj - potpora klasičnoj nastavi matematike, Valentina Pajdaković, OŠ Zrinskih
          i Frankopana, Otočac
      2. U potrazi za fraktalima, Aida Marković Kranjčec, OŠ Podmurvice, Rijeka
      3. Geometrijska tijela - praktična provjera znanja, Sanja Križ, OŠ Petar Zrinski, Čabar
     
4. Projekti kroz dvije školske godine, Ljerka Linić, OŠ Čavle, Čavle
      5. Osvrt na natjecanja 2017. godine – voditeljice ŽSV
     
6. Aktualnost - voditeljice ŽSV
Prijave su moguće na http://ettaedu.azoo.hr/.
                                                                                                                                           
11.5.2017.
    SMJEŠTAJ NA DRŽAVNOM STRUČNOM SKUPU IZ MATEMATIKE
koji će se održati od 26. do 28 lipnja 2017. u Svetom Martinu na Muri moguće je rezervrati uz prijavnicu u kojoj su navedene vrste i cijene smještaja. Viša savjetnica za metematiku Neda Lesar napominje da bi sudionici udaljeni 200 km i više trebali doći u nedjelju navečer (25.6.2017.)
                                                                                                                                           
 8.2.2017.
      DRŽAVNI STRUČNI SKUP
za učitelje i nastavnike matematike održat će se od 26.do 28. lipnja 2017. u Svetom Martinu na Muri. Tema skupa će biti "Vrednovanje u matematičkom obrazovanju".
Rok za prijavu teme i kratki sažetak je 1. ožujka 2017., a konačna verzija rada za Zbornik je 20. travnja 2017. (tema i izlaganje se odnosi na primjere dobre prakse). Prijave tema treba poslati na mail višeg savjetnika za matematiku Veska Nikolausa.
Prijave za skup su moguće na http://ettaedu.azoo.hr/.
                                                                                                                                         
    2.2.2017.
    ZAJEDNIČKO ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE
svih učitelja matematike Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije održat će se u četvrtak, 8.12.2016. u Osnovnoj školi Turnić u Rijeci u 14.00 sati.
Dnevni red:
        1. Kako istraživanja mogu pomoći učenju i poučavanju matematike, Vesna Vlahović   
            Štetić, prof.dr.sc, Odjsek za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu
        2. Matematički projekti Osnovne škole Čavle- kreativnost u nastavi matematike, Gordana
            Majnarić Janeš, Anita Štimac, Osnovna škola Čavle
        3. Primjeri izvanučionične nastave uz primjenu moderne tehnologije, Ina Pendić, Osnovna
            škola Jurja Dobrile Rovinj
        4. Matematička lektira, Sonja Eberling, prof., Osnovna škola "Vladimir Gortan", Rijeka
        5.
Matematička priča iz Istre, Robert Gortan, prof., Gimnazija i strukovna škola Jurja  
            Dobrile Pazin, Vesna Vujasin Ilić, prof., Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

        6. Razno, voditeljice ŽSV-a,  Nevia Grbac, Snježana Komadina, Alena Dika
Prijave su moguće na http://ettaedu.azoo.hr/ .
                                                                                                                                         
20.11.2016.
 

Važniji linkovi:

 
http://ettaedu.azoo.hr
DRUŠTVO MATEMATIČARA I FIZIČARA RIJEKA

 
MATEMATIČKO DRUŠTVO ISTRA
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO